Διακρατικά φόρουμ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SYNERGY, τα οποία παρακολούθησαν όλοι οι εταίροι και επιλεγμένοι εκπρόσωποι από τον μικροεπιχειρηματικό κόσμο και την κοινότητα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και ακολούθησαν συζητήσεις μέσα από τις οποίες πήραμε ανατροφοδότηση και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις από τους συμμετέχοντες για την πορεία των εργασιών της κοινοπραξίας σχετικά με τα μικρο-κοινωνικά δίκτυα, την παιδαγωγική στρατηγική και τους πόρους μικρομάθησης, καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Οι παρουσιάσεις PowerPoint και μια σύντομη Έκθεση από κάθε εκδήλωση είναι διαθέσιμα πιο κάτω.

Round-table Discussion Forum (E1) Paderborn, Germany 26th March, 2015

E1 Roundtable Forum Event Report

.pdf, 679KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E1 Roundtable Forum Presentation Introducing SYNERGY

.pdf, 1MB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E1 Roundtable Forum Presentation Pedagogic Strategy

.pdf, 416KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E1 Roundtable Forum Presentation Research & Audit

.pdf, 2MB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

SYNERGY Symposium (E2) Pitesti, Romania 2nd September, 2015

E2 SYNERGY Symposium Exchange Cover Slide PPT

.pdf, 174KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E2 SYNERGY Symposium Event Report

.pdf, 492KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E2 SYNERGY Symposium Introduction Presentation

.pdf, 418KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E2 SYNERGY Symposium Research to Action PPT ARES

.pdf, 363KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E2 SYNERGY Symposium TTT Framework PPT UOP

.pdf, 906KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

Thematic Seminar (E3) Thessaloniki, Greece 21st April, 2016

E3 - Thematic Seminar Dissemination Presentation

.pdf, 349KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E3 - Thematic Seminar Event Report

.pdf, 315KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E3 - Thematic Seminar Introduction Presentation

.pdf, 453KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

Final Conference (E4) Navan, Ireland 22nd September, 2016

E4 - Final Conference Event Report

.pdf, 288KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E4 Final Conference SYNERGY Policy Paper Mary Baker

.pdf, 387KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή

E4 Final Conference SYNERGY Project Overview Jennifer Land

.pdf, 661KB

Λήψη αρχείου Διαδικτυακή προβολή