Synergy - projekti

SYNERGYn tavoitteena on parantaa mikroyritysten koulutusmahdollisuuksia luomalla sosiaalisia verkostoja yritysten ja aikuiskoulutuksen tarjoajien välille.

SYNERGY on innovatiivinen uusi hanke, jonka tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja koulutusmahdollisuuksia mikroyrityksille luomalla sosiaalisia mikroverkostoja, sekä verkossa että kasvokkain, mikroyritysten ja aikuiskoulutusten välisten verkostoitumismahdollisuuksien luomiseksi.

SYNERGY-hankekonsortio samaistuu mikroyritysten rooliin, sillä monet hankkeen organisaatioista ovat itse mikroyrityksiä.
Siten kumppanit ymmärtävät, että on olemassa merkittävä "reaalimaailman etäisyys" koulutusmahdollisuuksien, ammatillisen koulutuksen tarjoajien, sekä mikroyritysten omistajien todellisten tarpeiden välillä.

Tästä syystä SYNERGY pyrkii hyödyntämään perustettuja sosiaalisia mikroverkostoja sellaisten opetussuunnitelman ja resurssien kehittämiseksi, joissa käsitellään mikroyritysten omistajien, ja koulutuksen ammattilaisten todellisia tarpeita.

Kattava perehdyttämisohjelma ja train-the-trainer kurssi suunnitellaan ja toteutetaan aikuikouluttajien valmiuksien parantamiseksi mikroyritysten omistajen kanssa työskentelemisessä, sekä heidän elinkeinoelämän tietojensa parantamiseksi. Vastaavasti SYNERGIA kehittää perehdyttämisohjelman, joka auttaa mikroyritysten omistajia uudessa roolissaan vertaisoppimisessa.

Mikro-sosiaaliset verkostot mahdollistavat myös yrittäjien keskinäistä verkostoitumista.
Verkottumalla ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät yrittäjien haasteet ja toiveet, SYNERGY verkosotot voivat myös auttaa eurooppalaisten yritysten rikastuttamisessa luomalla mielekkäitä pitkän aikavälin liikekumppanuuksia poikki hankekonsortion.

SYNERGY on mahdollisuus verkostoitua yritysten kanssa muissa Euroopan maissa uusien asiakassektoreiden tai maantieteellisten kohdealueiden saavuttamiseksi, sekä sellaisten kumppanuuksien luomiseksi, jotka eivät muutoin olisi mahdollisia, taii yksinkertaisesti inspiroitua muiden yritysten lähestymistavoista ja menetelmistä tulosten maksimoimiseksi.

Hanke kestää syyskuusta 2014 elokuuhun 2016 ja sen rahoittaa Léargas Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman kautta.