Synergy - projekti

Synergia on B2B - projekti, jonka tavoitteena on yhdistää yrittäjät toisiinsa ja näin luoda arvokkaita ja laadukkaita pitkäaikaisia ​​suhteita. Projektin sydämessä on verkostoituminen ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät tavoitteesi ja ja haasteesi ja haluavat jakaa ja tukea yrityksesi matkaa. Lisäksi SYNERGY pyrkii lyhentämään 'reaalimaailman etäisyyttä' aikuiskoulutussektorien mikroyrittäjille tarjoamien koulutusmahdollisuuksien ja yrittäjien koulutukselle ja ammattitaidon kehittämiselle asettamian vaatimusten välillä.

Opiskelumahdollisuuksia ja -vaihtoja luodaan ja tuetaan sellaisena ajankohtana jamuodossa, joka on sopiva ja tarkoituksenmukainen yrittäjille, joiden aika on kortilla. Sosiaalisten verkostojen avulla SYNERGY kokoaa yhteen yritysten omistajat, kouluttajat, ohjaajat ja yritysten tukiorganisaatiot  edistämään oppimisen kulttuuria mikroyrityssektorilla ja ajamaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Kuullen pienten yritysten omistajia ympäri Eurooppaa, SYNERGY kehittää sarjan "mini-oppimisresursseja", ilmaisia resursseja, työkaluja ja online-kursseja, joissa käsitellään pk-sektorin ja mikoryritysten todellisia koulutustarpeita.

SYNERGY pyrkii pyrkii minimoimaan yritysten epäonnistumista, vahvistamaan toimintavalmiuksia ja hyödyntämän yrityksistä kaikkialla Euroopassa löytyvää tietoa ja asiantuntemusta.

SYNERGY Hanke aloitettiin syyskuussa 2014 ja kestää elokuuhun 2016 saakka.
Hankkeen rahoittaa Irlannin kansallinen hankerahoittaja Léargas Erasmus+ -ohjelman kautta.

Harnessing the Learning Assets within the SME Business Community - SYNERGY
Projektinumero 2014-1-IE01-KA202-000355