Διακρατικά φόρουμ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SYNERGY, τα οποία παρακολούθησαν όλοι οι εταίροι και επιλεγμένοι εκπρόσωποι από τον μικροεπιχειρηματικό κόσμο και την κοινότητα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και ακολούθησαν συζητήσεις μέσα από τις οποίες πήραμε ανατροφοδότηση και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις από τους συμμετέχοντες για την πορεία των εργασιών της κοινοπραξίας σχετικά με τα μικρο-κοινωνικά δίκτυα, την παιδαγωγική στρατηγική και τους πόρους μικρομάθησης, καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Οι παρουσιάσεις PowerPoint και μια σύντομη Έκθεση από κάθε εκδήλωση είναι διαθέσιμα πιο κάτω.

Round-table Discussion Forum (E1) Paderborn, Germany 26th March, 2015

SYNERGY Symposium (E2) Pitesti, Romania 2nd September, 2015

Thematic Seminar (E3) Thessaloniki, Greece 21st April, 2016

Final Conference (E4) Navan, Ireland 22nd September, 2016